CC3220SF

CC3220SF-LAUNCHXL je development ploča od Texas Instrumenta koja ima integriran WiFi kojim se upravlja putem AT komandi.

Link na PDF s AT komandama: http://www.ti.com/lit/ug/swru534a/swru534a.pdf

AT+WlanScan=0,10 //komanda za skeniranje 10 WiFi mreža

Last updated