Ultimaker2

Upute za korištenje LabOS 3D printera.

Ultimaker 2 u #labOSu je dosta prepravljen i s predviđenim postavkama neće dobro printati. U programu Ultimaker Cura koji priprema model za printanje treba dodati poseban profil koji se ovdje nalazi.

U Preferences->Profiles treba importati Lab_Ultimaker2.curaprofile. Nakon toga aktivirajte profil s Activate i možete printati.

File za config možete skinuti sa linka: https://drive.google.com/open?id=1q4ROHqMgu5-LGRqtB240Luf_SjvRXl1J

Last updated